News     About     Program     Contact     Archive
 
 

7. 8. 2010. Saturday | Kino Pobjeda 21:30 | premiere
A Place We Have Never Been | Mjesto gdje nismo bili
Coproduction | Koprodukcija: Teatro VeRRdi Zadar, Obrovačko ljeto
Directed by | Režija: Natalija Manojlović
Performed by | Izvode: Dario Varga, Sanja Zalović, Zrinka Kušević, Igor Hamer, Uroš Maček, Juraj Aras, Ivana Jenjić, Paola Slavica, Miro Pucar, Ana Kolega, Milan Miočić Stošić, Jelena Karoglan, Martina Rajzl

8. 8. 2010. Sunday | Sv Dominik 21: 30
League of Time | Liga vremena
Production | Produkcija: BADco. Zagreb
Directed by | Režija: Goran Sergej Pristaš
Authors | Autori : Pravdan Devlahović, Ivana Ivković, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš, Zrinka Užbinec

9. 8. 2010. Monday | Kino Pobjeda 21:30
A Place We Have Never Been | Mjesto gdje nismo bili
Coproduction | Koprodukcija: Teatro VeRRdi Zadar, Obrovačko ljeto
Directed by | Režija: Natalija Manojlović

Sv Donat 23:00
International Short Film in St Donat | Međunarodni kratki film u Sv Donatu
Best of Croatian short film | Hrvatski kratki film | Prva večer: ljubavne teme

10. 8. 2010. Tuesday | Kapetanovo dvorište 21:30 | work-in-progress
Two French erotic scenes | Dva francuska erotska prizora: Lysiane & Joseph
Production | Produkcija: Novo kazalište, Mini teater Ljubljana, Teatar ITD, Queer Zagreb, Directed by | Režija: Ivica Buljan, Performed by | Izvode: Ana Karić, Stipe Kostanić, prema djelima Marguerite Duras & Jean Genet

Forum 20:00
Duchamp's Witnesses | Duchampovi svjedoci
Author | Autorica: Milijana Babić

Sv Donat 23:00
International Short Film in St Donat | Međunarodni kratki film u Sv Donatu
Best of Croatian short film | Hrvatski kratki film | Druga večer: obiteljski i krimići

11. 8. 2010. Wednesday | Sv Dominik 21:30
Rose Is a Rose Is a Rose Is a Rose
Coproduction | Koprodukcija: Zagrebačko kazalište mladih Zagreb, INK Pula
Directed by | Režija: Ivana Sajko
Performed by | Izvode: Ivana Sajko, Krešimir Pauk, Vedran Peternel, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz

Sv Donat 23:00
International Short Film in St Donat | Međunarodni kratki film u Sv Donatu
Best of Croatian short film | Hrvatski kratki film | Treća večer: animirani

12. 8. 2010. Thursday | Sv Dominik 21: 30
This Is (Not) My Forest | Ovo (ni)je moja šuma
Production | Produkcija: Kik Melone Zagreb, HIPP
Authors | Autori: Silvia Marchig, Darko Japelj, Nataša Govedić
Performed by | Izvode: Silvia Marchig, Darko Japelj

Sv Donat 23:00
International Short Film in St Donat| Međunarodni kratki film u Sv Donatu
Short Matters! Nominees for the Best European Short Film 2009 | Kratki su bitni!

13. 8. Friday | Providurova palača 21:00 | premiere
Nocturno
Production | Produkcija: BiK Zadar, Zadar snova
Author | Autor: Enio Meštrović, Performed by | Izvode: članovi KUD BiK

Sv Donat 23:00
International Short Film in St Donat | Međunarodni kratki film u Sv Donatu
Short Matters! | Kratki su bitni!

14. 8. 2010. Saturday | HNK Zadar 21:30 | premiere
Faustus' Module Re-Linked
Production | Produkcija: MMR Kernel, PushPush Theatre Atlanta, Teatar Exit Zagreb
Directed by | Režija: Srećko Borse,
Performed by | Izvode: Tim Habeger, Judita Franković

Sv Donat 23:00
International Short Film in St Donat | Međunarodni kratki film u Sv Donatu
Best of Romanian short film | Rumunjski kratki film

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theatre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. 8. 2010. Saturday | Kino Pobjeda 21:30 | premiere
9. 8. 2010. Monday | Kino Pobjeda 21:30 | second night

Teatro VeRRdi

Mjesto gdje nismo bili
A Place We Have Never Been

Redateljica | Director: Natalija Manojlović
Prema tekstu | Based on text by: Žanina Mirčevska ‘Mjesto u kojem ne bijah’
Skladatelj | Composer: Gordan Tudor
Glumci | Cast: Dario Varga, Sanja Zalović, Zrinka Kušević, Igor Hamer, Uroš Maček, Juraj Aras, Ivana Jenjić, Paola Slavica, Miro Pucar, Ana Kolega, Milan Miočić Stošić, Jelena Karoglan, Martina Rajzl
Koprodukcija | Coproduction: Teatro VeRRdi Zadar, Obrovačko kulturno ljeto
U suradnji sa | In cooperation with: Slovensko mladinsko gledališče, Kazalište lutaka Zadar, POU Obrovac, HNK Zadar

Mjesto gdje nismo bili predstava je o strukturi jednog grada u kojoj dominiraju isprobani sistemi institucija; pod prividnim vodstvom običnih ljudi, odabranih da bi ih narod volio; hranjenih lažima i zalijevanih vinom a sve kako bi struktura ostala neugrožena. Koju poziciju treba zauzeti čovjek ako želi u takvom mjestu ostati na vrhu ili barem na životu, propitujemo iz pozicija moći Gradonačelnika, ljepote njegove Supruge, čistoće njihove kćeri Jule, bezbrižne blesavosti Mjesnog Pijetla, dežurnog krivca Blatnog Vilenjaka i drugih likova iz bajke. Bajke, jer u takvom mjestu ovakva kazališna kompilacija nikada još nije bila.

A place we have never been is a play about the structure of a city dominated by the routine systems of institutions; under the apparent leadership of ordinary people, chosen to be loved by people, fed with lies and poured with wine, all in order to keep the structure safe.
What role should a person play if he wants to stay on top or at least alive in such a place, we question from the Mayor’s position of power, his Wife’s beauty, the purity of their daughter Jule, untroubled silliness of the Local Rooster, ever guilty party Muddy Elf and other characters from a fairy tale. Fairy tale, because it’s a kind of place this theatre compilation has never been to.

 

8. 8. 2010. Sunday | Sv Dominik 21:30

BADco.
Liga vremena
League of Time

Redatelj | Director: Goran Sergej Pristaš
Dramaturgija | Dramaturgy: Ivana Ivković, Tomislav Medak
Koreografija | Choreography: Pravdan Devlahović, Ana Kreitmeyer, Nikolina Pristaš, Zrinka Užbinec
Izvođači | Performers: Pravdan Devlahović, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Zrinka Užbinec
Zvuk | Sound design: Helge Hinteregger, Jasmin Dasović
Scena | Set design: Tor Lindstrand
Svjetlo | Light design: Alan Vukelić
Software: Daniel Turing
Kostimi | Costumes: Silvio Vujičić
Prijevod | Translation: Marina Antolković, Alisa Terekhova, Marina Miladinov
Prema tekstu i djelima | Based on texts and works by: Franz Kafka, Vladimir Mayakovski, Aleksei Kapitonovich Gastev, Július Koller, Georg Schoelhammer, Factory of the Excentric Actor, U.S.C.O., Konstantin Melnikov, Joe Meek, Stano Filko, Owen Hatherley
Producent | Producer: Lovro Rumiha
Koprodukcija | Coproduction: BADco. Zagreb, Drugo more, HNK Ivan pl. Zajc Rijeka


Liga vremena kazališne skupine BADco. otvara kompleksnu operaciju u vremenu. Početkom novog stoljeća, postavljamo si pitanja: Što je sa svim prošlim budućim vremenima čije je vrijeme isteklo? Što kada temeljni društveni narativi više ne nude ključ za stvarnost?
Otisnite se na kazališno putovanje kroz parabole budućnosti i rekapitulacije prošlosti, kroz arheologiju utopijskih priča i nikada ostvarenih vizija. Kafkin paralelni svijet imaginarne ‘Amerike’ koju nije imao prilike posjetiti i futurističku viziju ‘Letećeg proletera’ Majakovskog. Let dvjesto godina u budućnost tijekom kojeg ćete upoznati preživjele članove Lige vremena: ufologa, pilota, čovjeka-mašinu i kozmonauta, panoramski preletjeti preko Crvenog trga, čuti parole biokozmista i zaviriti u američku psihodeličnu umjetnost.

The BADco. production League of Time presents a complex operation in time. At the beginning of the new century we ask ourselves: What happens to all future times whose time has run out? What happens when the founding social narratives no longer offer the key to understanding reality?
Embark on a theatrical journey through parables of the future and recapitulations of the past, through an archeology of utopian tales and visions never realized. Kafka’s parallel world of an imaginary “Amerika” he never had the chance to visit, the futuristic vision of Mayakovski’s “The Flying Proletarian”. A flight two hundred years into the future during which you will meet the surviving members of the League of Time: an ufologist, a pilot, a man-machine and a cosmonaut, get a bird’s eye view of the Red Square, hear slogans of biocosmists and peak into American psychedelic art.

 

10. 8. 2010. Tuesday | Sv Dominik 21:30 | work-in-progress

Novo kazalište
Dva francuska erotska prizora: Lysiane & Joseph
Two French erotic scenes

Režija | Directed by: Ivica Buljan
Lysiane, ulomak iz romana | Chapter from the novel: Querelle de Brest by Jean Genet
Tumači | Performed by: Ana Karić
Joseph, ulomak iz romana | Chapter from the novel: Un barrage contre le Pacifique by Marguerite Duras
Tumači | Performed by: Stipe Kostanić
Glazba | Music performed by: Saša Antić
Prijevod i dramaturgija | Translation and dramaturgy: Zlatko Wurzberg
Produkcija | Production: Novo kazalište, Mini teater Ljubljana, Teatar &TD, Queer Zagreb

JOSEPH
Roman Brana na Pacifiku pripovijeda o bijedi obitelji sitnih kolonista, udovici i njezino dvoje djece u Francuskoj Indokini s kraja dvadesetih godina prošlog stoljeća. U želji za pristojnim životom, majka je od kolonijalne uprave kupila zemlju koja se pokazala jalovom, jer ju periodično poplavljuje ocean. Ona se buni protiv katastra koji ju je opljačkao, bori se protiv prirode i podiže brane u unaprijed izgubljenoj bitci. ‘Imala je toliko nevolja od kojih je postala neman neodoljive privlačnosti da su joj djeca, tješeći je u nevoljama, bila u opasnosti da je nikada ne napuste; pokoravaju se njezinoj volji i propadnu sa svime ostalim.’ U izabranom odlomku Joseph postaje pripovjedač koji sestri govori o trenutku kada je prekinuo pupčanu vrpcu osjećaja što ga vežu za obitelj. Dvadeset mu je godina i dok očekuje ženu koja će ga otrgnuti od majke i sestre, on je odmah prepoznaje dok prolazi pred njim. Lina će u njegovom životu igrati dvije uloge, erotsku i majčinsku, kao ljubavnica i zaštitnica. Učinit će ga drukčijim muškarcem: ‘Lice mu je odavalo takvu sreću da ga više nisu prepoznavali.’

The novel The Sea Wall tells a story about the poverty of families of small colonists, the widow and her two children in French Indochina by the end of 20ies. In an aspiration for a better life mother bought a land parcel from the colonial authorities that proved to be infertile as it was periodically flooded by the ocean. She protests against the land registry that robbed her, fights against the nature and builds barrages in an already lost battle. ‘She had so many troubles from which she turned into a monster of an irresistible attraction, so much that her children, comforting her in difficulties, in danger of never leaving her, obey her will and fail together with everything else.’  In the selected fragment Joseph becomes a narrator who tells his sister about the moment when he broke the birth cord of feelings that tied him down to his family. He is 20 and while he awaits a woman who will break him away from his mother and sister, he immediately recognizes her as she walks by him. In his life Lina will play two roles, erotic and motherly, as a lover and a protector. She will make him a different man: ‘His face was showing such happiness that they weren’t recognizing him anymore.’ 

LYSIANE
Roman Querelle de Brest (1947) posljednji je objavljeni naslov iz “prvog Genetovog života” napisan prije pomilovanja i prije Sartreove monumentalne studije o autoru i njegovom djelu. U romanu pratimo priču o mornaru Querelleu koji na dopustu u Brestu zapliće mrežu seksualnih odnosa i ubojstava, što započinje poznatom epizodom neobične igre u čuvenom baru/bordelu La Féria, u kojoj Querelle vara na kocki da bi ga sodomizirao vlasnik bara Nono. Nonova žena Lysiane ljubavnica je Querelleova brata Roberta koji je fizički identičan s mornarem. Lysianein tekst je scenarij fantazija koje ona sebi priča o (seksualnom) identitetu ljubavnika i traži vlastito mjesto spram njega. U igri dvostrukosti između Querellea i njegovog brata, u nemogućnosti nalaženja svog fiksnog mjesta u (fizičkom) razlikovanju hetero i homoseksualnog identiteta, (koji se razrješava tek žrtvovanjem jednog u korist drugog) Lysiane se nađe gurnuta iz odnosa, izvan seksualnosti.

The novel Querelle de Brest (1947) is the last published title from ‘the first Genet’s life’ written before amnesty and before monumental Satre’s study about the author and his work. In the novel we follow a story about the sailor, Querelle, who is on a break in Brest where he ravels in a net of sexual relations and murders that starts with a well-known episode of an unusual game in a famous bar-bordello La Féria, in which Querelle cheats while gambling only to be sodomised by the bar owner Nono. Nono’s wife, Lysiane, is the lover of Querelle’s brother Robert who is physically identical to the sailor. Lysiane’s text is a fantasy scenario that she tells herself about an (sexual) identity of a lover and is searching for her own place within. In a double game between Querelle and his brother, in an inability to find herself a steady place in a (physical) differentiation of hetero and homosexual identity (that resolves only by sacrificing one for the sake of the other) Lysiane finds herself pushed out from the relationship, out of sexuality.

 

10. 8. 2010. Tuesday | Forum 20:00

Duchampovi svjedoci
Duchamp’s Witnesses

Koncept i izvedba | Concept and performed by: Milijana Babić
Koprodukcija | Coproduction: Grad Rijeka, Perforacije - tjedan izvedbenih umjetnosti Zagreb
Program ostvaren kroz platformu | Made possible by: Clubture


Duchampovi svjedoci posuđuju manire Jehovinih svjedoka, svijetom raširene sekte čija je misija pridobiti što više poklonika za svoju vjeru. Duchampovi svjedoci propovijedaju suvremenu umjetnost i šire glas svojeg proroka Marcela Duchampa, dijeleći istoimenu brošuru Probudite se!. Brošura je pisana jednostavnim rječnikom i edukativnog je karaktera. Njezin Jehovin ton može biti bezbrižan, ali i provokativan, u smjeru religije ili umjetnosti same.

Duchamp’s Witnesses borrows the manners of Jehovah’s Witnesses, the world famous sect whose mission is to recruit as many followers for their religion as possible. Duchamp’s Witnesses preach the modern art and spread the voice of their prophet Marcel Duchamp by distributing the similar publication Awake!, written in a simple vocabulary and with an educational purpose. Its Jehovah’s tone can be careless, but also provocative, as in religion or art itself.

 

11. 8. 2010. Wednesday | Sv Dominik 21:30

ZeKaeM
Rose is a rose is a rose is a rose

Redateljica | Director: Ivana Sajko
Dramaturgija | Dramaturgy: Sandro Siljan
Izvođači | Performers: Ivana Sajko, Vedran Peternel, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Krešimir Pauk
Zvuk | Sound: Vedran Peternel
Autor pokretnih slika | Animation: Simon Bogojević Narath 
Koprodukcija | Coproduction: Zagrebačko kazalište mladih Zagreb, Istarsko narodno kazalište Pula


Rose is a rose is a rose is a rose je ljubavni motiv. Htjela sam pisati o ljubavi uvjerena da je to – i umjetnički i politički – subverzivna tema potpuno van sistema i van ekonomija. Van riječi. Ljubav je, čini mi se, gotovo uvijek priča o nedostatku ljubavi. U suprotnom prelazi u kič ili propovijed. Htjela sam pisati o ljubavi, ali ne kroz religiozne i melodramatske modele, već iz onog što ostane kad se maknu i dobro sročena tragična priča i Poslanice Korinćanima Sv. Pavla. Ostane pokušaj. Stanje naslućivanja. Potreba za ljubavlju. Tekstualna i fizička. To bi bila tema. Pokušaj pisanja. Pokušaj izricanja ljubavi. Rose je priča o ljubavi, o nemogućnosti ljubavi, približavanju drugom i udaljavanju od njega, priča o samoći, o nasilju i užasu. Ovo je vizija teatra gdje mi možemo biti mi i pričati o nečem drugom, a da se kazalište i dalje događa.

Rose is a rose is a rose is a rose is a love motif. I wanted to write about love with a belief that it represented – artistically and politically – a subversive theme completely out of system and out of economy. Out of words. Love, it seems to me, is almost always a story about a lack of love. Otherwise it turns into kitsch or preaching. I wanted to write about love not through religious or melodramatic models, but from what is left when well coined tragic story and St. Paul’s Epistles to the Corinthians are removed. What remains is an attempt. A state of hunch. Need for love. Textual and physical. An attempt to declare love. Rose is a story about love, about inability to love, approaching to and moving away from someone, story of solitude, of violence and horror. This is a vision of theatre where we can be ourselves and talk about something else, while theatre still happening.

 

12. 8. 2010. Thursday | Sv Dominik 21:30

Kik Melone
Ovo (ni)je moja šuma
This is (not) my forest

Autori | Authors: Silvia Marchig, Darko Japelj, Nataša Govedić
Izvođači | Performers: Silvia Marchig, Darko Japelj
Format: Diptih (opera i performans) | Diptych (opera and performance)
Podžanr | Subgenre: Upravljanje režimom izvedbenih napetosti | Managing the regime of performative tensions
Inspiracija projekta | Inspiration for the project: Pina Bausch (1940-2009)
Tekst | Text: Darko Japelj, Silvia Marchig, Nataša Govedić
Dramaturgija | Dramaturgy: Nataša Govedić
Izbor glazbe | Music selection: Nenad Hrgetić
Svjetlo | Light: Bojan Gagić
Kostimi | Costumes: Oliver Jularić
Produkcija | Production: Kik Melone, Hrvatski institut za pokret i ples Zagreb


‘Umjetnik je profesionalni mazohist.
Za umjetnika je mogućnost da bude dragovoljno podvrgnut određenom diktatu izvedbe dokaz vlastita postojanja. Umjetnik je toliko otvoren stimulansima izvedbene situacije da se čini kao da namjerno priziva gubitak racionalne kontrole.
Ali umjetnik, kao i svaki mazohist, točno patrolira granice svog povinovanja. Kad god se čini da je posve podređen, kontrola je zapravo u njezinim ili njegovim rukama.’
Anita Phillips, U obranu mazohizma

Istina je nelogična.
Ali na izvjestan način i bajkovita.

‘An artist is a professional masochist.
A possibility to be voluntarily subjected to a particular dictate of performance for an artist is the proof of his/her own existence.
An artist is so open to stimuli of performative situation that it seems as if he/she deliberately invokes the loss of rational control.
But an artist as any other masochist conscientiously patrols the limits of his/her compliance. Whenever s/he seems completely subjected, s/he in fact keeps the situation in hand.’
Anita Phillips, A defence of masochism

The truth is illogical.
But it is also, in a sense, magical.

 

13. 8. 2010. Friday | Providurova palača 21:00 | premiere

Bleke i konji
Nocturno

Koncept i režija | Concept and direction: Enio Meštrović
Izvođači | Performers: KUD ‘BiK’
Produkcija | Production: KUD ‘BiK’, Zadar snova


Ne dam vjetru da te dira
Ne dam kiši da te kvasi
Samo noć nek tiho svira
Samo večer nek te krasi
Sve će zvijezde s tobom leći
Pune tajnih putovanja
Prije sna ti moram reći
Budi dobra lijepo sanjaj
(O. Dragojević – Z. Runjić)

Otvaranje ljetne terase Providurove palače.
Dobar tek i ugodnu zabavu želi vam osoblje Restauranta Providur.

 

14. 8. 2010. Saturday | HNK Zadar 21:30 | premiere

K3RN3L
Faustus’ Module Re-linked

Koncept i režija | Concept and direction: Srećko Borse
Prema djelu | Based on: The tragical history of dr. Faustus by Christopher Marlowe
Adaptacija teksta | Text adaptation: Srećko Borse
Glumci | Cast: Tim Habeger (Johann Faustus), Judita Franković (Mephistopheles, Lucifer, Helen of Troy)
Gitara, vokal | Guitar, vocals: Danko Krznarić
Bubanj | Drums: Nikola Dupor
Glazba | Music: Danko Krznarić
Scenografija | Set design: Srećko Borse, Ivan Sliško
Kostimi | Costumes: Ivana Popović
Svjetlo | Light: Miljenko Bengez
Pokret | Movement: Nataša Mihoci
Asistent za borilačke sportove | Combat sport assistant: Aldin Kasumović
Produkcija | Production: MMRKernel, PushPush Theatre Atlanta, Teatar Exit Zagreb

Zakoni, oko kojih se složila većina, često su nepromišljeni i nepotpuni, često ne uzimaju u obzir svu širinu prilika na raspolaganju. Isključivo pojedinac vidi cijelu sliku: on gleda u budućnost s razumijevanjem, u prošlost s poštovanjem i mijenja sadašnjost. Dr. Johann Faust na svom se heurističkom putovanju pretvara u parazita, ne uzevši u obzir svoja ograničenja; socijalno je katatoničan, mahnit, no nije dovoljno fleksibilan kako bi preživio svoju potragu. Kajanje je neuhvatljiv koncept, Faust u biti odbojan; njegovo kršćanstvo je toliko potpuno da, poričući ga, on uništava svoje vlastito biće.

Laws, agreed by a majority, are often ill-considered and incomplete, often not taking into account all the breadth of opportunities available.  Only one gets to see the whole picture: he is looking to the future with  understanding, in the past with respect, changing the present. Dr. John Faust on his heuristic journey turns into a parasite, not taking into consideration his limitations; socially catatonic, driven but not flexible enough to survive his quest. Repentance is an elusive concept, Faust basically repulsive; his Christianity is so complete that as he denies it he destroys his own fabric.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 - 11. 8. 2010. | Sv Donat 23:00
Best of Croatian short film
Hrvatski kratki film

The 57th Pula Film Festival introduces a 3-day selection of the acclaimed and awarded contemporary Croatian short-feature and animated films.

57. Festival igranog filma u Puli donosi trodnevni program priznatih i nagrađivanih hrvatskih filmskih naslova u kategoriji kratkometražnog igranog i animiranog filma. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 8. 2010. | Sv Donat 23:00 | Prva večer: ljubavne teme

Stric | Uncle
2010. kratki igrani | feature short film, 17’30’’


Režija, scenarij | Directed, written by: Hana Jušić
Produkcija | Production: Akademija dramske umjetnosti, Zagreb
Uloge | Cast: Marinko Prga, Goran Bogdan, Marina Redžepović, Dora Marojević

Osam godina nakon iznenadnog odlaska Luka se vraća u domovinu. Kod brata Borisa, njegove žene Nine i kćeri Anje, prespavat će samo jednu noć. Dovoljno da izmijeni Borisov i Ninin život zauvijek.

Eight years after his sudden departure, Luka comes back to his country. He’ll spend only one night with his brother Boris, his brother’s wife Nina and their daughter Anja. Enough to change Boris and Nina’s life forever...


9. ožujak | March 9th
2009. kratki igrani | feature short film, 9’

Režija, scenarij | Directed, written by: Irena Škorić
Produkcija | Production: Akademija dramske umjetnosti, Zagreb
Uloge | Cast: Mia Biondić, Asim Ugljen

Jedan kadar. Dva tijela. I prekinuti seks. Film u kojem su lica i glasovi u off-u, a protagonist je razgolićeno meso Nje i Njega, tog devetog ožujka. Nervozni kroki o govoru tijela.

One frame. Two bodies. And an interrupted sexual intercourse. Film in which the faces and the voices are off camera and the protagonist is the naked meat of Him and Her, on that ninth of March. A nervous sketch centred on body movement.

 

Grand Prix
2009. kratki igrani | feature short film, 9’


Režija | Directed by: Dario Juričan
Scenarij | Written by: Irina Dukić
Produkcija | Production: Blank
Uloge | Cast: Hrvoje Barišić, Mijo Jurišić, Areta Ćurković

Mijo dolazi u veliki grad kako bi pronašao odbjeglu rođakovu ženu. Tragajući za njom shvatit će da nikada ne možeš biti siguran u to kakve rođake zapravo imaš.

Mijo comes to a big city to find his cousin’s run-away wife. Searching for her, he realizes that you can never be sure who your cousins really are.

 

Hladna fronta | Cold front
2009. kratki igrani | feature short film, 18’

Režija, scenarij | Directed, written by: Uroš Živanović
Produkcija | Production: Hrvatski filmski savez, Zagreb
Uloge | Cast: Marina Redžepović, Goran Bogdan

Ona i on provode noć na krovu zgrade dok se suši parket u stanu u koji su se uselili prije nekoliko dana. Kraj je ljeta, a zajednički život pred njima. Iako se sve doima savršenim, stvari će se do jutra zauvijek promijeniti.

She and he spend the night on the roof of a building while the parquet floor is drying in the flat into which they moved a few days before. It is the end of summer and joint life is ahead of them. Although everything seems perfect, things will change forever before morning...

 

Puni krug | Full circle
2010. kratki igrani | feature short film, 13’


Režija, scenarij | Directed, written by: Barbara Vekarić
Produkcija | Production: Filmska udruga Motion
Uloge | Cast: Leon Lučev, Marina Redžepović, Nikša Butijer
Dani hrvatskog filma: nagrada za najbolje glumačko ostvarenje | Croatian Film Days: Best Actor Award - Marina Redžepović

Ljubavna veza između udane žene i slobodnog umjetnika nailazi na prepreke uvjetovane njihovim međusobnim različitostima i potrebama.

Romantic relationship between a married woman and a freelance artist runs into obstacles conditioned by their mutual differences and needs...

 

Torta od čokolade | Chocolate cake
2010. kratki igrani | feature short film, 16’


Režija, scenarij | Directed, written by: Dorotea Vučić
Produkcija | Production: Akademija dramske
umjetnosti, Zagreb
Uloge | Cast: Mirjana Karanović, Zrinka Cvitešić,
Zvonimir Zoričić, Filip Križan

Nakon smrti supruga, Višnja nema kome kuhati. Djeca su joj otišla u svijet i više ne vidi smisao života. Slučajno upoznaje sitnog lopova Stalonea kojeg zamoli za uslugu...

After her father dies, Višnja has no one to cook for. Her children have left and she finds no meaning in life. She runs into petty thief Stalone and asks him a favour...

10. 8. 2010. | Sv Donat 23:00 | Druga večer: obiteljski i krimići

Pola ure za baku
Half an hour for grandma
2009. kratki igrani | feature short film, 17’


Režija, scenarij | Directed, written by: Jure Pavlović
Produkcija | Production: DA Film
Uloge | Cast: Marija Kohn, Žarko Radić, Petar Cvirn
Nagrada Zlatna uljanica za promicanje etičkih vrijednosti na filmu na DHF | Golden Oil Lamp Award for promoting ethical values in film

Otac i sin dolaze u posjet baki koja sama živi na selu. Pola sata dovoljno je da nerazriješeni problemi iz prošlosti izbiju na površinu, te da se otkriju gotovo nepremostive razlike između tri generacije i tri različita poimanja svijeta.

Father and son visit grandma who lives alone in the country. Half an hour is sufficient for the problems from the past to come to the surface and for almost unbridgeable differences between three generations and three different perception of the world to show up...


Welcome
2009. kratki igrani | feature short film | Croatia, USA, 21’


Režija, scenarij | Directed, written by: Maja Milanović
Produkcija | Production: Stop Production, Mainframe Production
Uloge | Cast: Nina Šerbedžija, Sreten Mokrović, Snežana Bogdanović, Klemen Novak, Kastriot Uruci, Emia Musabegović

Nakon nestanka brata u kaosu New Yorka, tinejdžerica Dorotea, koja je s roditeljima izbjegla s područja bivše Jugoslavije, nađe se rastrzana između obiteljskih tajni i zakona nove sredine.

After her brother went missing in the chaos of New York, teenage girl Dolores, who fled with her parents from former Yugoslavia, finds herself torn between family secrets and the laws of the new community...

 

Ta tvoja ruka mala
That little hand of yours
2009. kratki igrani | feature short film, 24’


Režija | Directed by: Sara Hribar
Scenarij | Written by: Sara Hribar, Goran Ferčec
Produkcija | Production: Kult film
Uloge | Cast: Mustafa Nadarević, Ksenija Marinković, Milena Dravić, Nataša Janjić, Jelena Veljača, Marija Omaljev

Noćna smjena jednog taksista povezat će sudbine više žena. Od ulaska u taksi do konačnog cilja dovoljno je vremena da se otkrije tajna, izmisli priča...

A taxi driver’s night shift links the destinies of several women. From the moment one gets on the taxi until the final destination there is sufficient time to reveal a secret, invent a story...

 

Ništa osobno | Nothing personal
2010. kratki igrani | feature short film, 17’


Režija, scenarij | Directed, written by: Marko Šantić
Produkcija | Production: Kinorama
Uloge | Cast: Filip Križan, Jan Kerekeš, Milan Pleština Marija Kohn, Žarko Radić, Petar Cvirn
Nagrada za najbolju režiju DHF | Best Director Award, DHF

Roko i Boris namjeravaju opljačkati kuću u predgrađu. Pozvone na vrata, pretvarajući se da im se pokvario auto i da trebaju pomoć, a vrata im, na njihovo veliko iznenađenje, otvori svećenik.

Roko and Boris plan to rob a house in the suburbs. They ring at the door claiming that their car broke down and that they need help and the door is, to their surprise, answered by a priest.

 

Šampion | Champion
2010. kratki igrani | feature short film, 14’


Režija | Directed by: Kristijan Milić
Scenarij | Written by: Marko Sušac prema priči Miljenka Jergovića
Produkcija | Production: X production d.o.o.
Uloge | Cast: Norman Mahmutović, Dejan Aćimović, Slaven Knezović, Goran Bogdan, Ana Maras

U ratnoj Bosni 1993. lokalni ridikul Andrija, zvan Brzi, vjeruje da može pobijediti sprintera Carla Lewisa. Uvijek čeka znak za početak utrke (zvuk pucnja nekog zalutalog metka) i nekontrolirano trči po razrušenom gradu.

During the Bosnian war, in 1993, local laughing stock Andrija, nicknamed The Arrow, believes he can beat sprinter Carl Lewis. He always waits for the signal announcing the start of the race (the sound of a lost bullet) and runs about the city in ruins uncontrollably.

11. 8. 2010. | Sv Donat 23:00 | Treća večer: animirani

Guliver
2009. animirani | animation, 13’


Režija, scenarij | Directed, written by: Zdenko Bašić
Montaža | Editing: Marjeta Lisac
Glazba | Music by: Anita Andreis Žganec
Animacija | Animation: Manuel Šumberac, Zdenko Bašić, Matija Odrčić, Ozren Fürst, Ognjen Tutek, Vjekoslav Kiralj
Narator | Narrator: Pero Kvrgić
Produkcija | Production: In Fine

Velika nagrada za najbolji film 19. DHF-a (Grand Prix), Oktavijan za najbolji animirani film | Grand Prix 19th CFD, Oktavijan Award for Best Animated Film

Jednom davno Liliputanci su pronašli Gulivera. Njegovo je tijelo bilo oslonac izgradnje njihove civilizacije, a onda jednoga dana...

Once upon a time the Lilliputians found Guliver and he was all to them. His body was the basis for their civilization and then one day...

 

Moj put | My way
2009. animirani | animation, 6’40’’


Režija | Director: Veljko Popović
Scenarij | Screenplay: Svjetlan Junaković
Snimatelji | Camera: Maša Udovičić, Zvonimir Haramija, Juliana Kučan
Montaža | Editing: Maša Udovičić
Glazba | Music: Hrvoje Štefotić
Animacija | Animation: Zvonimir Haramija, Mirela Ivanković Bielen, Ana Horvat, Juliana Kučan, Ana-Marija Vidaković
Narator | Narrator: Charles Foster
Produkcija | Production: Bold Studio Zagreb

Priča o odrastanju i sazrijevanju, o tjeskobi i ambicijama, ispričana kroz priču o cipelama i nevidljivom kamenčiću u njima.

A story about growing up and maturing, about anxiety and ambitions, told through a story about shoes and an invisible pebble lodged in them...

 

Miramare
2009. animirani | animation, 8’


Režija, scenarij, montaža, animacija | Directed, written, edited, animated by: Michaela Müller
Glazba | Music: Fa Ventilato
Produkcija | Production: Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb & Zagreb Film
Oktavijan za najbolji animirani film, Posebno priznanje Ocjenjivačkog suda DHF | Oktavijan Award for Best Animated Film, Special Mention at 19th CFD

Dvoje švicarske djece otkrit će razlike dvaju svjetova – onog unutar i onog izvan turističke zone na rubnom dijelu europskog Mediterana.

Two Swiss children reveal the differences between two worlds – the one inside and the one outside the tourist zone on the verge of the European Mediterranean...

 

Tišina mora | Silence of the sea
2010. animirani | animation, 13’

Režija | Directed by: Vjekoslav Živković
Scenarij | Screenplay: Vjekoslav Živković, Maro Market
Montaža | Editing: Vjeran Pavlinić
Glazba | Music: Maro Market
Animacija | Animation: Vjekoslav Živković
Produkcija | Production: Mitropa

Trojica ribara i jedan dječak odlaze u ribolov, a kada konačno napune brod obilnim ulovom, priroda će pokazati i svoje mračno lice.

Three fishermen and a boy go fishing. When they finally load the boat with a good catch, the nature shows its dark face...

 

Povratak | Yearning
2010. animirani | animation, 5’30’’

Režija | Directed by: Magda Dulčić
Scenarij | Screenplay: Zvonko Todorovski
Montaža | Editing: Andrej Todorovski
Glazba | Music: Arsen Dedić
Animacija | Animation: Magda Dulčić
Produkcija | Production: Studio Pelegrin & Zagreb Film

Pjesnik živi u Zagrebu. U svakoj veduti zagrebačkoga Gornjega grada pronalazi motive mora i rodnoga Starog Grada na Hvaru.

A poet lives in Zagreb. In Zagreb’s Upper Town the poet finds the motifs of the sea and his home town Stari Grad on Hvar.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 - 13. 8. 2010. | Sv Donat 23h
Kratki su bitni!
Short Matters!


Filmovi nominirani za nagradu Europske filmske akademije za najbolji europski kratki film 2009, uključujući pobjednika ‘Poste Restante’ redatelja Marcela Łozińskog iz Poljske

Nominees for the European Film Academy Award for the Best European Short Film, including the 2009 winner ‘Poste Restante’ by Marcel Łoziński, Poland
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sinner | Grešnik
Izrael | Israel, igrani | fiction, 28’
EFA Short Film Nominee Venice 2009


Režija, scenarij, montaža | Directed, written,
edited by: Meni Philip
Direktor fotografije | Cinematography: Addie Reiss
Zvuk | Sound: Gadi Raz
Uloge | Cast: Lior Shabtai, Yuval Berger, Omri Aisha
Ami Weinberg

Yotam, 13-godišnji dječak koji pohađa ultra-ortodoksni židovski internat, pokušava se boriti s buđenjem svojih seksualnih želja. Zbunjen i pun osjećaja krivnje posavjetuje se s rabinom koji iskorištava svoj položaj i Yotamovu nevinost. Budući da nema nikoga kome bi mogao vjerovati i nema kamo otići, Yotam se našao zarobljen prisilnom šutnjom
svoje zajednice.

Yotam, a 13-year-old boy studying at an ultra-Orthodox Jewish boarding school, tries to battle the awakening of his sexual desires. Confused and guilt-ridden, he consults with his rabbi who abuses his position and Yotam’s innocence. With no one to trust and nowhere to go, Yotam finds himself trapped by the enforced silence in his community.

 

Between dreams | Između snova
Francuska, Rusija, Finska | France, Russia, Finland, Dokumentarni | Documentary, 11’
EFA Short Film Nominee Grimstad 2009


Režija, scenarij | Directed, written by: Iris Olsson
Direktor fotografije | Cinematography: Natasha Pavlovskaya
Glazba | Music: Florian Krebs

Uz buku transsibirskog noćnog vlaka kao vizualne i zvučne pozadine, putnici spavaćih kola treće klase prepričavaju svoje snove i dijele svoje priče.

With a rattling Trans-Siberian night train serving as the visual and aural backdrop, the passengers in the third class sleeping car recount their dreams and share their stories.

 

Bonne nuit | Good night | Laku noć
Belgija, Francuska | Belgium, France, Igrani | Fiction, 18’
EFA Short Film Nominee Drama 2009


Režija, scenarij | Directed, written by: Valéry Rosier
Direktor fotografije | Cinematography: Hichame Alaouié
Montaža | Edited by: Damien Keyeux
Zvuk | Sound: Arnaud Calvar
Glazba | Music: Cyrille de Haes
Uloge | Cast: Alain Eloy, Martin Combes, Clémentine Lefeuvre

40-godišnji Philippe, koji radi u tvrtci za rušenje, posjeti svoje dvoje djece. Pokupi ih u kući svoje bivše žene. Ali Philippe nešto skriva od svoje djece, ne ponaša se kao inače - večeras njegova djeca neće ići spavati kod kuće.

40-year-old Philippe, who works in a demolition company, visits his two children. He picks them up from his ex-wife’s house. But Philippe is hiding something from his children, he is not reacting as usual - tonight, his children will not go to sleep at home.


Die leiden des herrn Karpf - Der geburtstag | The sufferings of Mr Karpf – The birthday
Patnje Gospodina Karpfa - Rođendan
Njemačka | Germany, Igrani | Fiction, 10’
EFA Short Film Nominee Berlin 2009


Režija | Directed by: Lola Randl
Scenarij | Written by: Lola Randl, Rainer Egger
Montaža | Edited by: Sabine Smit
Glazba | Music: Maciej Sledziecki
Zvuk | Sound: Karl Atteln
Grafika | Graphics: Marion Wörle
Uloga | Cast: Rainer Egger

Gospodinu Karpfu je rođendan, ali nitko ne zove. Vjerojatno nešto nije u redu s njegovim telefonom…

It’s Mr Karpf’s birthday, but nobody calls. Probably there’s something wrong with his phone…

 

14
UK, Igrani | Fiction, 9’
EFA Short Film Nominee Cork 2009


Režija, scenarij, produkcija | Directed, written, produced by: Asitha Ameresekere
Montaža | Edited by: Abraham He Teweldebrhan
Direktor fotografije | Cinematography: Line Nikita Blom
Zvuk | Sound: Rob Thomas
Uloge | Cast: Sarah Ridgeway, Tony Wadham, Susan Cummins

14 istražuje krug nasilja unutar jedne obitelji. Predstavlja tragove događaja koji su se dogodili u prošlosti, a sniman je u potpunosti iz perspektiva likova uključenih u priču.

14 explores the cycle of abuse within a family. It presents clues to events that happened in the past, and is shot entirely from the perspectives of the characters involved.

 

Szklana pulapka | The glass trap
Staklena zamka
Poljska | Poland, Dokumentarni | Documentary, 15’
EFA Short Film Nominee Tampere 2009


Režija, scenarij | Directed, written by: Paweł Ferdek
Direktor fotografije | Cinematography: Wojciech Staroń
Montaža | Edited by: Jan Przyłuski
Glazba | Music: Mikołaj Trzaska
Zvuk | Sound: Kamil Radziszewski

‘Hranjenje, reprodukcija, obrana i napad glavni su razlozi ribljeg ponašanja. Ribe u borbi za opstanak unutar jata. Zastrašujući izgled može biti dovoljan za pobjedu’, čita pripovjedač. Zvuči kao dokumentarni film o prirodi. Ali nemojte se dati zavarati. Nagužvana atmosfera riblje borbe u akvariju može u ljudima probuditi praiskonske instinkte.

‘Acquiring food, reproduction, defense and attack are the main reasons of fish behaviour. Fish in the shoal struggle for domination. Menacing appearance may be enough for victory’, reads the narrator. It sounds like a nature documentary. But don’t be fooled. The dense atmosphere of the aquarium fish fights can trigger primordial instincts in people.

 

The Herd | Stado
Irska | Ireland, Dokumentarni | Documentary, 4’
EFA Short Film Nominee Sarajevo 2009


Režija, scenarij, montaža | Directed, written, edited by:
Ken Wardrop
Glazba | Music: Denis Clohessy

Kronika novog člana stada krava na obiteljskoj farmi.
A chronicle of a new addition to the cow herd on a family farm.Peter in Radioland | Peter u Zemlji radija
UK, Dokumentarni | Documentary, 10’
EFA Short Film Nominee Edinburgh 2009


Režija, direktor fotografije | Direction, cinematography by: Johanna Wagner
Montaža | Edited by: Mark Jenkins
Zvuk | Sound: Ayla Irebring, Matt Hulse
Animacija | Animations: Owen Rixon, David Ross
Produkcija | Production: Rebecca Day

Peter je na bolovanju i većinu vremena provodi sam u svojoj kući razmišljajući o prošlosti. Malo toga ima mu smisla u svijetu sastavljenom od nula i jedinica. Utješen svojim analognim radijima, sjećanjima i voljenom suprugom, Peter čezne za starim danima. Ovaj film dijeli s nama uobičajeni strah od promjene prikazan kroz Peterovu borbu da nađe svoje mjesto u modernom svijetu.

Peter is on sick leave and spends most of his time alone in his house, contemplating his past. Little makes sense to him anymore in a world made up of zeros and ones. Comforted by his analogue radios, his memories and his loving wife, Peter is left yearning for the old days. This film shares with us a common fear of change portrayed through Peter’s struggle to find his place in the modern world.

 

Renovare | Renovate | Renoviranje
Njemačka, Rumunjska | Germany, Romania, Igrani | Fiction, 24’
EFA Short Film Nominee Vila do Conde 2009


Režija, scenarij | Directed, written by: Paul Negoescu
Koscenaristica | Co-writer: Simona Ghita
Direktor fotografije | Cinematography: Andrei Butica
Montaža | Edited by: Elisabeth Raßbach, Dragos Apetri
Zvuk | Sound: Friedrich Wohlfarth
Uloge | Cast: Simona Bondoc, Clara Voda, Andrei Runcanu

Radnja filma ‘Renoviranje’ vrti se oko tri osobne priče. Uz svoj svakodnevni posao majka Doina pokušava voditi renoviranje obiteljskog stana. Njezin sin Alex jedva može naći vremena i za renoviranje i svoju djevojku dok se bliži rok za predaju diplomskog rada. Njegova baka Flori inzistira da pomogne obitelji, iako njezina pomoć nije uvijek dobrodošla.

The events of ‘Renovare’ revolve around three personal stories. Besides her daily work, mother Doina tries to manage the renovation of the family’s apartment. Her son Alex can hardly find any time for both the renovation and his girlfriend as the deadline for his Master’s thesis comes close. His grandmother Flori insists to help the family although her support is not always welcome.

 

Lägg M för mord | Tile M for murder | Složi M za umorstvo
Švedska | Sweden | Igrani, Fiction, 8’
EFA Short Film Nominee Valladolid 2009


Režija | Directed by: Magnus Holmgren
Scenarij | Written by: Magnus Holmgren, Anette Brantin
Direktor fotografije | Cinematography: Ragna Jorming
Art director | Art director: Anna Paulson
Zvuk | Sound: Kalle Camnert
Glazba | Music: Josef Tuulse
Montaža | Edited by: Magnus Holmgren
Uloge | Cast: Gustaf Hammarsten, Rachel Mohlin

Vruć je ljetni dan. Bračni par igra Scrabble. Duboko u sebi ne podnose jedno drugo, a kada se ispostavi da igra ima magične moći, muškarac otkrije način kako se riješiti svoje žene.

It’s a hot summer day. A married couple is playing Scrabble. Deep down they loathe each other and when the game seems to have magic powers, the man figures out a way to get rid of his wife.

 

Was bleibt | What’s left | Što je ostalo
Njemačka | Germany | Igrani, Fiction, 17’
EFA Short Film Nominee Angers 2009


Režija, scenarij, montaža | Directed, written, edited by:
David Nawrath
Direktor fotografije | Cinematography: Markus Koob
Zvuk | Sound: Sebastian Luka
Uloge | Cast: Maximilian Köster, Andrej Kaminsky,
Nora von Waldstätten

‘U početku djeca vole svoje roditelje; kako postaju starija počinju ih osuđivati; ponekad im oproste.’ (Oscar Wilde) Mathis ima 19 godina. Na dan sprovoda njegove bake Mathis i njegov otac moraju nakon dugo vremena provesti dan zajedno. U toku tog dana ponovno se upoznaju. Na trenutak se učini da će se otac i sin ponovno spojiti.

‘Children begin by loving their parents; as they grow older they judge them; sometimes they forgive them.’ (Oscar Wilde) Mathis is 19 years old. At the day of his grandmother´s burial, Mathis and his father have to spend a day together after a long time. During that day they get to know each other again. It seems like father and son would come together for a short moment.

 

Zwemles | Swimming lesson | Tečaj plivanja
Belgija | Belgium, Animacija | Animation, 10’
EFA Short Film Nominee Ghent 2009


Režija, scenarij, montaža | Directed, written, edited by: Danny de Vent
Animacija | Animation: Danny de Vent & Vincent Bierrewaerts
3-D | 3-D artists: Koen Vermaanen, Bruno Hanssens
Glazba | Music: Johan Derycke
Glasovi | Voices by: Yael & Emma Sertons, Pierre Louis de Clercq

Četverogodišnji dječak je na svom prvom tečaju plivanja. Kreće na odvažno putovanje na drugu stranu vrlo dubokog bazena i prevladava svoj strah.

A four-year-old boy is having his first swimming lesson. He undertakes an adventurous trip to the other side of the very deep swimming pool and overcomes his fear.

 

Poste restante
Poljska | Poland, Dokumentarni | Documentary, 14’
EFA Short Film Nominee Cracow 2009


Režija, montaža | Directed, written by: Marcel Łoziński
Produkcija | Produced by: Dorota Roszkowska
Direktor fotografije | Cinematography: Jacek Petrycki
Montaža | Edited by: Rafał Listopad
Zvuk | Sound: Tomasz Wieczorek

Pisma čije je primatelje nemoguće pronaći završe na Odjelu za neisporučena pisma Pošte u Koluszkom. U Poljskoj svake godine ima oko milijun takvih pisama, među kojima su i ona adresirana na Boga. Ovo je film o jednom od takvih pisama.

Letters whose addressees are impossible to find end up at the department for undeliverable letters of the post office in Koluszki. There are around a million of them in Poland each year, among them those addressed to God. The film tells a story of one of those letters.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. 8. 2010. | Sv Donat 23h
Best of Romanian short film
Rumunjski kratki film

Najzapaženiji rumunjski filmski naslovi uključujući ‘Megatron’ Mariiana Crisana, dobitnika Zlatne Palme u Cannesu 2008. i ‘Trafic’ Cristija Puiuja, dobitnika Zlatnog Berlinskog Medvjeda 2004. godine.

Award winning Romanian short films including the 2008 Palme d’Or winner ’Megatron’ by Mariian Crisan and the winner of the Golden Berlin Bear in 2004 ‘Trafic’ by Cristi Puiu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trafic | Traffic | Promet
2004. Igrani | Fiction, 17’

Režija | Directed by: Catalin Mitulescu
Scenarij | Written by: Andreea Valean, Catalin Mitulescu
Produkcija | Produced by: Catalin Mitulescu, Florentina Onea
Direktor fotografije | Cinematography: Marius Panduru
Montaža | Edited by: Ion Ioachim Stroe
Zvuk | Sound: Mihai Bogos, Calin Potcoava
Uloge | Cast: Maria Dinulescu, Andi Vasluianu

Enigmatična epizoda u naizgled prosječnom danu nezadovoljnog rumunjskog poslovnog čovjeka. Zaglavivši u prometu Bukurešta i rastreseno razgovarajući sa svojom četverogodišnjom kćeri, njegove oči i misli počinju lutati.

An enigmatic episode in a seemingly average day of a disaffected Romanian business. Caught in a Bucharest traffic and fragmentary conversations with his four year old daughter, his mind and eyes begin to wander.

 

Un cartus de kent si un pachet de cafea
Cigarettes and coffee | Cigarete i kava
2004. Igrani | Fiction, 15’

Režija, scenarij | Directed, written by: Cristi Puiu
Produkcija | Produced by: Dan Badea, Cristina Ionescu
Direktor fotografije | Cinematography: Oleg Mutu
Montaža | Edited by: Dana Bunescu
Zvuk | Sound: Mihai Bogos, Dana Bunescu
Uloge | Cast: Mimi Branescu, Mihai Bratila, Victor Rebengiuc

Ovaj oštroumni film ostavlja jak dojam sa svojim frapantnim, ali i uzbudljivim rezimeom korumpirane i nepotističke birokracije.

This razor sharp film cuts to the bone with its devastating yet poignant summary of corrupt and nepotistic bureaucracy.

 

Lampa cu caciula | The tube with a hat Televizor sa šeširom
2007. Igrani | Fiction, 23’


Režija | Directed by: Radu Jude
Scenarij | Written by: Florin Lazarescu
Produkcija | Produced by: Ada Solomon – Hi film
Direktor fotografije | Cinematography: Marius Panduru
Montaža | Edited by: Catalin F. Cristutiu
Zvuk | Sound: Andrei Toncu
Uloge | Cast: Gabriel Spahiu, Marian Bratu, Natalia Calin, Alexandru Georgescu

Jako rano ujutro Marian, sedmogodišnji dječak iz malog i izoliranog rumunjskog sela, budi svog oca i uvjeri ga da ode u grad popraviti njihov stari televizor.

Very early morning, Marian, a 7 years old boy from a small and isolated Romanian village, wakes up his father and persuades him to go to the city in order to fix their old TV set.

 

Megatron
2008. Igrani | Fiction, 14’

Režija, scenarij | Directed, written by: Marian Crisan
Direktor fotografije | Cinematography: Tudor Mircea
Montaža, zvuk | Edited, sound by: Tudor Pojoni
Produkcija | Produced by: Madragora
Uloge | Cast: Gabriela Crisu, Maxim Strinu,
Damian Oancea, Erwin Simshenson

Maxim živi sa svojom majkom na selu. Za Maximov 8. rođendan njegova majka ga vodi u McDonald’s restaurant u grad.

Maxim lives with his mother in a village. For Maxim’s 8th birthday his mother takes him to McDonald’s restaurant in town.

 

O zi buna de plaja | A good day for a swim | Dobar dan za plivanje
2007. Igrani | Fiction, 10’


Režija | Directed by: Bogdan Mustata
Scenarij | Written by: Catalin Mitulescu
Produkcija | Produced by: Catalin Mitulescu - Axel Film
Direktor fotografije | Cinematography: Barbu Balasoiu
Montaža | Edited by: Bogdan Mustata, Letitia Stefanescu
Zvuk | Sound: Dragos Stanomir
Uloge | Cast: Florin Sinescu, Okan Kaya, Georg Hoffman, Carasela Iosifescu, Marian Ghenea

Tri mlada delikventa voze kombi, pokupe ženu koju nađu uz cestu i odvedu je na plažu na dan amoralne zabave.

Three yound delinquents driving a van pick up a woman they find at the side of the road and take her to the beach for a day of amoral pursuit.

 

Valuri | Waves | Valovi

2007. Igrani | Fiction, 16’40’’
Redatelj, scenarij | Directed, written by: Adrian Sitaru
Producent | Produced by: Virginia Costantinescu
Direktor fotografije | Cinematography by: Adrian Silisteanu
Montaža | Edited by: Sorin Damian
Glazba | Music by: Cornel Ilie
Uloge | Cast: Sergiu Costache, Adrian Titieni,
Karen Wallet

Na morskoj obali, dvoje ljudi doživljava ekstremne situacije. Atraktivna zapadnjačka majka zamoli romskog dječaka da pričuva njenog četverogodišnjeg sina; muž i otac bori se protiv dosade flertujući s prelijepom strankinjom koju uči plivati. Ali priča dobiva nagli zaokret kada prelijepa majka nestane među valovima...

At the seaside, on a beach, two people experience extreme situations. A beautiful Western mother asks a gypsy boy to look after her 4 year old son; a husband and father fights ennui by flirting with the same beautiful foreigner while teaching her how to swim. But the story takes a different course when the beautiful mother disappears in the waves...

 

 

 


design by parabureau